پروژه ها
پتروشیمی
گندله ، احیا و فولادسازی
بخش احیا و فولاد سازی
نازل و استوپر های مورد نیاز کارخانجات فولاد
فیلتر های سرامیکی واحدهای چدن
واحد های ساخت کوره